Apport och spårkurs på söndan och en annan skog på måndan, somliga har det bra. Nu ska jag gå och köpa med en redigt präktig skogshuggarjacka.

No Comments

Post a Comment